Reklama
 
Blog | Václav Kovalčík

Zlo je v našem státě i okolním světě umocňováno virtuální realitou a technologiemi!

Zlo je v našem státě i okolním světě umocňováno virtuální realitou a technologiemi! Týká se to zejména podvodných a agresivních individuí a uskupení, která si ve 21. století mohou dělat, co se jim zlíbí! Mohou tak prakticky beztrestně napadat a vydírat ostatní uživatele sociálních sítí, webů, blogů, portálů atd.!

K tomu se připočítává sexistická doba podvodných seznamek, dále pak „hnusných“ stránek, kde moudrost již vymřela, ale nahota spojená „s úchylným systémem“ se šíří lavinovitě dál, neboť je popularizována. Důsledkem toho jsou častější rozvody a rozpady manželství, poté nenávist vůči slušným křesťanským církvím!

Hold sexistická doba jede naplno, i když se nůžky ohledně zázemí a kvality života prudce rozevírají. Obyčejní lidé se za almužnu předřou, ale celebrity na vrcholu potápějícího se „TITANIKU“ si žijí dál bezstarostným a hýřivým způsobem!

K tomu jsou uzpůsobena i zaprodaná média, která bychom mohli nazvat sexistickými až úpadkovými. Bohužel jsou zanedbávány i ostatní oblasti pozemského a vesmírného života – jsou zanedbávány důležité informace o vážných společenských problémech, jež se záměrně zametávají pod koberec!

Možná budu pejorativním způsobem považován za moralistu, ale také jsem se chtěl – sice slušnou cestou – dostat do statutu, jenž by mohl posunout společenskou situaci blíž společenskému dobru.

Zatím se však děje nelítostný opak, když se za svého života setkávám se „žábami na prameni.“ Právě ty obhajují a kryjí současný marasmus, cenzuru, mezilidskou nenávist, genocidu generací našeho národa i okolního světa!

Internetové technologie produkují hořké plody ve formě různých diagnóz – zejména u dětí a mladých lidí, zvyšují sebevražednost, sebepoškozování a další nebezpečné fenomény „z dílny lstivého ďábla.“

Postmoderní řešení situace v našem 21. století vidím v propojení bohulibých zálib a koníčků s ještě zbylými krásami reálného světa, které je třeba chránit před nájezdy všeobecného zla. Popularizovat můžeme moudré, motivační a věrohodné pokladnice domácí i světové kultury.

Postavme se tedy proti reálnému i virtuálnímu zlu správnou legislativou a vlastními postoji na základě vlastního svědomí v duchu reálné i virtuální osvěty.

Václav Kovalčík

Reklama