Reklama
 
Blog | Václav Kovalčík

Tropická noc

Estetizace domácnosti pokojovými rostlinami, dále pak půvabem nočního světla a stínu, což vytváří tajemno a ještě větší pocit zázemí. Dokumentace těchto „tropických“ obrazů a následné vytváření abstrakcí.1

Estetizaci domácnosti pomohly tropické rostliny, které jsem na zimu musel dát do interiéru. Je jich vskutku hodně, a tak za svitu malé lampičky vytvářejí stíny na bílém ústředním topení. Připomínají tak výjevy z dálných exotických krajů.

2

Poté jsem některé snímky upravil v počítači, aby dosáhly ještě většího kouzla a atraktivity, vždyť se neustále pohybuji ve fantaziích doma i v okolí. Znenadání vzniklo mnoho abstraktních obrazů. Právě ty jsem musel probrat a roztřídit – vybrat jen ty reprezentativní. Přesto si celou tvorbu nechávám na památku v počítači i ve své paměti.

3

Jsem toho názoru, že je třeba svobodně a nezávisle tvořit, neboť všechno krásno doma i ve světě si zaslouží náš společný obdiv. Můžeme fotografovat, též experimentálně filmovat. Třeba se podaří objevit něco nového, co nám umožní vniknout do tajů nádherných kompozic. Dále pak můžeme pokračovat v netradičních (alternativních) malbách a efektech.

4

Nechť nám k tomu dopomůže krátkodobá, střednědobá i dlouhodobá tvorba. Záleží čistě na nás, kolik máme času, kolik toho chceme vytvořit, co se nám skutečně líbí, a co už přestává. Naše tvůrčí pocity a nálady se mohou kdykoliv střídat tak jako počasí, vždyť se ocitáme na Zemi, jež je plná života.

5

A tak se tropická noc dá realizovat i v obyčejné domácnosti, to vše s pokojovými rostlinami, světlem, stíny jednotlivých habitů. Nemáme-li dostatek financí na cestování do exotických krajů, pak je tu neobvyklý a zajímavý zážitek v náruči našeho domova. Václav Kovalčík

6

7

8

 

Reklama