Reklama
 
Blog | Václav Kovalčík

Proč jsou oběti trestných činů nepopulární v tomhle státě?

Proč jsou oběti trestných činů nepopulární v tomhle státě? Dodnes převládá protektorátní myšlenka o nadřazenosti síly za každou cenu, která vede k zotročování a ponižování těch, kdož se něčím liší.

Často se setkávám s názorem, že se oběti trestných činů bojí nahlásit trestnou činnost pachatelů, aby se jednoduše „neztrapnily“ před konzumní občanskou veřejností. A tak je vydlážděná cesta k páchání dalších zvěrstev a zločinů v tomhle státě!

Různí spamaři, zloději a podvodníci nabývají tak na popularitě, kdežto okradení a podvedení lidé nikoliv – přitom by to mělo býti opačně. To se zatím neděje, neboť česká legislativa bohužel nahrává „gaunerům!“

A proto se vytváří špatné prostředí pro budoucí prosperitu národa z morálního a ekonomického hlediska. Stává se, že si tzv. chuligáni neváží např. práce a díla zahrádkářů a ochránců přírody! Tím úplně trpí životní prostředí a životní prostor kolem nás!

Jednoho dne však doplatíme na svou apatii a lhostejnost, jednou se nám vymstí totální nezájem o věci veřejné! Nechci vyhrožovat, ani nevyhrožuji, ale situaci považuji za velmi smutnou a žalostnou.

Když jsme tehdy vstupovali do nového tisíciletí, tak jsme doufali v lepší a kvalitní život. Totéž můžeme říci i o devadesátých letech po Sametové revoluci – stejné přání, stejné vize, stejné naděje, ale marně!

Proč jsou oběti trestných činů nepopulární v tomhle státě? Protože jsou šikanovány, pranýřovány a vysmívány za své dobro a obětavost. Ještě však máme čas na změnu k lepšímu, i když jsem spíše v tomhle pesimista, přesto doufejme, že jednou nastane doba slušných a kvalitních mezilidských vztahů.

Nechtějme tedy, aby se nám zločinci a pachatelé trestných činů dennodenně smáli za naši „slabost“ – musíme si vpravdě pomáhat, abychom porazili zlo doma i ve světě.

Václav Kovalčík

Reklama