Reklama
 
Blog | Václav Kovalčík

Pravidla a pravidla

Pravidla mohou býti přínosná, užitečná, ale také nesmyslná. Týká se to dnešního internetového světa, webů a sociálních sítí, co se týče různých chatů, zájmových i odborných skupin, portálů.

 

Mnohdy jsou tato pravidla ponižující, mám na mysli pravidla, která potlačují slušnou osobní i veřejnou iniciativu a osvětu.

 

Bohužel mnoho lidí tohle šikanování ve formě absurdních pravidel toleruje, až je to k pláči!

 

Přitom stačí dodržovat Desatero, kodex slušnosti a morálky.

 

Pravidla a systémy by měly automaticky odmítat kriminalitu, zločin, prostituci, kuplířství, podvody, šikanu a další zlo.

 

Bohužel jsou trestáni a blokováni obyčejní lidé s obyčejnými názory i tvorbou, též s tvorbou archaickou, anebo s dílem, které „předběhlo“ dobu!

 

Také existují pravidla ve formě moci demokracie, jež vykazuje rysy diktatury a totality, a naopak (příslušného liberalismu až anarchie)!

 

Na závěr bych chtěl lidem i národům sdělit, že mi vždycky jde o blaho, pohodu a harmonii  naší země i Země, lidí, zvířat, že mi jde o slušnou svobodu kultury a politického myšlení.

 

Společnost musí dle mého názoru bojovat proti zlu, nepořádku, zločinu a kriminalitě, nesmí se nechávat „vysávat.“

 

Společnost musí razit cestu konstruktivního dobra i konstruktivního chování.

 

Zájmové a užitečné aktivity vítány, publikování a vyslechnutí názorů, občanských postojů na danou tematiku ve jménu slušné diskuze též.

 

Svoboda o svobodě končící tam, kde začíná svoboda jiných dle spravedlivého prostoru, morálky a řádu.

 

Václav Kovalčík, Zlín

Reklama