Reklama
 
Blog | Václav Kovalčík

Nesmysly a podrazy současného školství

Současné školství v sobě skrývá mnoho nesmyslů, zákeřností a podrazů, neboť je často ohrožován vzdělávací postup právě těch studentů, kteří vynikají v určité oblasti, ale v jedné totálně zaostávají.

Přesto státní maturity, opět výplod choré fantazie, likvidují osudy nadějných lidí a jejich budoucnost. Rozplyne se sen o dalším studiu, a v tu chvíli malé ne totálně zlikviduje kladné stránky!

Státní maturity jsou trapností nejvyššího kalibru, neboť dělají z mladé generace hlupáky, navíc stojí mnoho peněz a zbytečné administrativní zátěže. Taktéž studium na vysoké škole není zrovna růžové – stačí jeden neúspěšný zápočet, či zkouška, a už se to rovněž veze „do kopru,“ i když dotyčný student úspěšně absolvuje ostatní testy a pohovory!

O talentované lidi není vůbec postaráno – jsou hnáni rovnou na Úřad práce, což je úplně špatně! Jednou se tahle nevkusná politika vymstí našemu národu! Jsem toho názoru, že je třeba studující podporovat v jejich talentu, nadání a vlohách, zároveň jim pomáhat překonat i jejich slabiny, což se rovněž neděje, anebo o to není zájem, vždyť panuje lhostejnost a apatie v občanské společnosti!

Někdo říká, že vyšší stádium školství je výběrové, ale mně to tak vůbec nepřipadá! Je to fašistická likvidace nevinných mladých lidí! Stačí něco neudělat, a člověk se může rozloučit s budoucí kariérou! Stačí něco neudělat, narazit na špatného pedagoga, a už to může studující rovnou zabalit a jít se zaregistrovat na Úřad práce!

Tohle neštěstí se nazývá zasednutí na někom slabším, tohle neštěstí se nazývá šikana a ponižování v oblasti školství! Nikdo se s nikým nepáře, i když je úspěch na 99 procent. Jen to jedno procento rozhodne vlastně o celkovém neúspěchu!

Tahle doba je ještě větší totalitou, aniž by si to občanská společnost včas uvědomila! Likviduje nepohodlné, je nepomáhající, nesolidární a nemotivující! Proto se naše školství nachází v prohnilém stavu, a tak jsou nezbytné personální změny ve prospěch zdravého rozumu, i když se tato myšlenka zdá býti nepopulární až příliš razantní.

Jsem toho názoru, že nelze vytvářet živé štíty z mladých lidí, kteří se připravují na své budoucí povolání, kteří chtějí založit rodiny a v životě uspět. Většinová snaha se musí podpořit, to jedno procento neúspěchu přeměnit v úspěch podáním pomocné ruky v pravý čas společným úsilím. Poctivé studium se musí vyplatit, aby mohl náš národ vzdělanostně a profesně vzkvétat.

Václav Kovalčík

Reklama