Reklama
 
Blog | Václav Kovalčík

Nepřejme si zánik naší civilizace nemocí zvanou: MAFIE A BEZPRÁVÍ!

Učebnicový příklad s názvem západní demokratický svět jest protkán spoustou nesmyslných politických a soudních procesů za své existence! Sice jsou zde lidé vychováváni k věrnosti a občanství, ale pak jednoho dne zjistí, že se jich prostě nikdo nezastane, že je tamější systém najednou odkopne!

Tenhle systém nerespektuje a přímo odsuzuje individuální projevy obyčejných lidí – ti jsou dobří jen při volebním klání a odvádění krutých a nelítostných daní do často děravých státních rozpočtů!

Viděl jsem televizní dokumenty, dále pak filmy na základě svědectví lidí. Viděl jsem dokumenty o únosech nevinných lidí mimozemšťany uvádějícími tamější vlády v šach, protože na první pohled silné režimy mívají svázané ruce, nemohou a nechtějí nic dělat, nemohou se bránit proti případným vetřelcům, jsou jednoduše nuceny spolupracovat za poněkud drsných podmínek, aby mohla pozemská civilizace přežít třeba o pár let dopředu!

Lidé jsou často oběťmi nesmyslných zákonů a plánované kriminality, dále pak jsou oběťmi bestiálních mimozemských experimentů nejen v USA, ale i na celém světě. Někdo by pravil, že vesmírné civilizace jsou jen bájí a pohádkou, ale uvědomme si, že na základě mnoha svědectví, filmových a fotografických záběrů jde úplně do tuhého!

Všechno se přísně tají, ututlává a cenzuruje, na první pohled zejména milující západní režimy postupují proti vlastním lidem!

Mafie a bezpráví jest na objednávku mocných – zkorumpovaných politiků, pochybných firem a zločinných gangů! Probíhají tak obchody s bílým masem, narkotiky, zbraněmi apod. Tyhle nekalé praktiky jsou posvěceny apatií a lhostejností státní moci, jež má z toho tučnou provizi.

Aby došlo k nápravě společenských, politických a ekonomických situací, tak se musí zametat od shora rovnou dolů! Zatím se tak děje úplně opačným směrem, v neprospěch lidské důstojnosti a spravedlnosti!

Chce to osobnosti, které by nastavily příznivý a kladný směr světového vývoje, jenž jednoho dne skončí vlivem přežhavené aktivity blízkého Slunce! Přece lze pokračovat dál, a to současným a budoucím objevováním životodárných planet, zkvalitněním a zdokonalováním cest do dalekého vesmíru. Nechť nám k tomu pomůže věda na základě etiky a slušnosti.

Václav Kovalčík

Reklama