Reklama
 
Blog | Václav Kovalčík

Nejsem Andrej Babiš ani potentát rádoby demokratického bloku!

Nemám nic proti chudým lidem, s nimi dokonce soucítím, přesto je třeba býti neustále na pozoru, neboť se z mnohých bez domova mohou stát podvodníci.

Za svého života jsem totiž poznal několik charakterů lidí bez domova. Někteří za svůj stav nemohli, jiní zase mohli. To pozná člověk podle jejich chování a přístupu k životu.

Někdy si kladu otázku, proč se na mě lepí právě lidi bez domova? Jsem opravdu ve třídě super-bohatých miliardářů? Proč ze mě osud neudělal rovnou Andreje Babiše a potentáty rádoby demokratického bloku?

„Právě ti by měli rozdávat nejvíce ze svého, konkrétně ze svých nahrabaných peněz a statků!“ A tak si často kladu filozofickou i ekonomickou otázku, proč se na mě lepí právě pochybné existence?

Copak jsem Spasitel Ježíš Kristus, anebo biblický prorok, či Budha, anebo Mohamed? Přiznám se, že nejsem. Aspoň jsem upřímný, když se mi nedostalo dosti těch darů a zázemí. Ještě mi je rodinou vyčítáno, že nejsem na ty nebohé bezdomovce tvrdý až razantní!

Já na to, někdy se mi to podaří, někdy ne. Soudím tak podle charakteru i přístupu daného člověka i vlastního svobodného rozumu.

Václav Kovalčík, Zlín

Reklama