Reklama
 
Blog | Václav Kovalčík

Má komunismus perspektivu? Ten „ideální“ rozhodně

Kolem komunismu se často objevují různé pohledy, emoce a zkušenosti. Dlouho o uvedené tematice přemýšlím, neboť mi není lhostejná situace v našem národě.

Podle naší legislativy se nesmí komunismus propagovat, přesto mám svůj názor na ten „ideální“ – pro lidskou společnost přínosný a obětavý, a to v souladu s okolní přírodou.

Naše zemědělství a potravinářství by bylo soběstačné na základě historicky osvědčených norem. Ty nesmyslné by se úplně zrušily.

Jasné a přehledné zákony by sloužily celému národu, neboť by myslely na společné blaho občanské veřejnosti. Tím bychom se zbavili kriminality, jež dlouhodobě sužuje poctivé lidi, kterých se skoro nikdo nezastal!

Obyčejný člověk by získal zpátky svou čest a důstojnost, aby mohl založit svou rodinu, o niž by se svědomitě staral. Dosáhl by zároveň na výhodnou státní půjčku ohledně bydlení.

Také zdravotnictví by kvetlo, neboť by se více investovalo do vědy a výzkumu. Svědomitě by se pomáhalo nemocným, měli by přístupné například lázeňství a rekreační aktivity.

Z čeho by se to všechno financovalo? Ze získaných aktiv a rezerv, jež by skutečně sloužily národu a jeho občanům. To by byla hezká doba pro lidi, neboť by se navrátila skvělá nálada.

Jsem toho názoru, že ztracený a rozkradený státní majetek se musí vrátit do správných rukou. Byl by to ovšem složitý proces, jenž může být reálný, záleží opět na lidském charakteru a lidské slušnosti.

Celkem vzato záleží na lidském charakteru a lidské slušnosti, jak je „ideální“ stát veden a obhospodařován. Již zmíněný „ideální“ stát je zbaven nesmyslných mezinárodních závazků v oblasti hospodaření, dále pak nepodporuje nesmyslné sankce v mezinárodní politice.

V „ideálním“ státě tak fungují poctivé profese, „ideální“ stát znamená útočiště pro všechny slušné lidi, „ideální“ stát pomáhá skutečně potřebným, „ideální“ stát dokáže bránit své občany a svou existenci.  Je „ideálním“ státem rozumně nastavených daní.

Může jím být „ideální“ a soběstačný komunismus, postavený na svobodě názorů, vyznání a přesvědčení, jenž nabízí alternativu (oázu) v nejistém a bouřlivém světě.

Václav Kovalčík

Reklama