Reklama
 
Blog | Václav Kovalčík

Literární, umělecké a kulturní schizma

Cílem tohoto článku je nepodporovat prohnilá vyjádření v umění a také v politice národní a mezinárodní. Některé maturitní otázky z češtiny a literatury bych úplně zrušil, protože jsou pohoršující. Tady se musí uplatnit zdravá cenzura dokonce i v médiích a rozhlase, abychom nežili v sexistické diktatuře 79 pohlaví.
Literární, umělecké a kulturní schizma začíná vytvářením a publikováním často pohoršujících děl, které zasahují do různých sexismů, exkrementů, mnoha pohlaví, feminismů, fiflenismů a koneckonců prasáren. Jsem toho názoru, že by se studenti a studentky středních škol a gymnázií neměli učit o těchto pohoršujících věcech a stylech v hodinách literatury. Jsou mnohem vážnější problémy našeho státu i planety Země, které je třeba ihned řešit.
Prohnilý genderismus nelze též spojovat  s klimatickými změnami a ekologickými programy. Prohnilé žánry, styly a literární příspěvky  zejména v období normalizace čekaly na otevření hranic, na Evropskou unii, která chce vyhladit tradiční rodinný styl. Bohužel církve kolaborují s touto nesmyslnou totalitou,  mylně nazývanou svobodou.
To všechno má za následek nevinných single lidí, kteří by třeba rádi založili tradiční rodinu, ale setkali se mnohdy s odmítnutím ze strany svého protějšku. V dnešní době se kvůli odmítnutí i vraždí! Za chvíli budeme žít ve strachu a občanské genderové válce!
Nesouhlasím rovněž s feministickými názory – feministky a pochybné genderové aktivistky nechtějí vůbec pracovat, jen pobírat sociální dávky a šířit tu svou propagandu v médiích a na internetu. Dnešní doba je zvrácená, církve nic nezmůžou, Evropská unie tomu dává zelenou – viz vymývání mozků dětí a mládeže ve školách nesmyslným genderismem a totalitními hnusy! I akademické půdy a obce zažívají svoje prasárny!
Již jsem přijal svou roli supernormálního člověka, jenž by to chtěl změnit, abychom se navrátili k tradičním hodnotám i tradiční rodině. Jsem toho názoru, že učivo o genderismu musí být vyškrtnuto z literatury a kultury, neboť uráží slušné lidi. Rovněž nesouhlasím s vedením a složením Evropské komise a Evropského Parlamentu.
Václav Kovalčík, Zlín
Reklama