Reklama
 
Blog | Václav Kovalčík

Kam s tím – vysoce radioaktivním?

Co s radioaktivním odpadem dvou jaderných elektráren Temelín a Dukovany?

To se mělo již dávno řešit ohledně recyklace a využití k dalším neválečným hospodářským účelům, ale nějak poslední vlády od sametu zaspaly, tak to schválně nahrnou někde „na vrub“ vytypovaným obcím venkova, vždyť se dlouhodobě řeší natvrdo nerudovská otázka: Kam s tím – vysoce radioaktivním?

Jisté řešení by tady bylo, a to odebírat vznikající prvky pro vědu a výzkum, zdravotnictví, energetiku a neválečné hospodaření, ale jaksi se zaspalo, dlouhodobě spí, v uvedené problematice.

Pokud by se technologicky důsledně vytřídily a uplatnily radioaktivní složky například pro raketoplány a vesmírné lodě, tak bychom jistě nemuseli řešit již zmíněnou nerudovskou otázku alespoň za naši republiku.

Aktuální přehazování horkého “ radioaktivního“ bramboru z jedné obce na další je donebevolající, i když by dle zákona docházelo k dlouhodobým a pravidelným finančním kompenzacím na rozvoj vytypované obce, co se týče uložení a zabezpečení jaderného odpadu na daném místě.

Kam s tím- vysoce radioaktivním? I vyspělá robotizace by mohla pomoci třídit radioaktivní odpad získáváním vzácných prvků pro různé neválečné hospodářské účely. Na to se už mělo dávno myslet při zakládání jaderných elektráren, abychom si nemuseli vzájemně přehazovat horké „radioaktivní“ brambory v současnosti i budoucnosti.

Václav Kovalčík, Zlín

Reklama