Reklama
 
Blog | Václav Kovalčík

Jsou žáci a studenti považováni za odpad v dnešní společnosti?

Dlouho uvažuji, jak napsat uvedené svědectví, neboť nám bylo dáváno najevo, že jsme odpadem, který se jednoduše musí vyházet a recyklovat na úřadech práce! Již dlouhodobě nesouhlasím s tímhle postojem a předem stanovenými předsudky, protože nikdo nemá právo takhle soudit bližní okolo sebe!

Jak bude struktura občanské společnosti v budoucnu vypadat v našem státě? Pokud zaujmeme absolutně nepřátelské hledisko k mladým lidem, tak se jednoho dne může stát, že nás budou nenávidět, pokud jednoho dne zestárneme – vždyť jsem se již mnohokrát setkal se známou teorií postavenou na „aritmetické až geometrické posloupnosti,“ co se týče šíření špatných a dobrých nálad ve společnosti ve formě kladných a záporných koleček.

A tak se lidstvo chová jako obrovský organismus, jenž obsahuje množství různých a odlišných individuí, která se mohou i nemusejí sjednotit ve společném programu i taktice.

I my si budeme pamatovat, jak se k nám někteří kantoři na teplém místečku chovali, jak si na nás zasedli a všelijak znepříjemňovali naše životy! Zároveň podporovali „špatnou partu“ v naší třídě, což se ukázalo jako manažerský postup putující „do kytek“ na skládku dějinnou!

Bible (Písmo Svaté) by nás učila odpouštět, odpouštět, odpouštět a zase odpouštět – třeba až do skonání ve formě nekonečného odpouštění. Situace na pozemském světě, i přes odpuštění, nahrává zlu ve formě vymývání mozků dětí a mládeže, dále pak vzájemnému popichování a nenávisti!

To se jednoho dne můžeme odstěhovat do věznic a nápravných zařízení, pokud tuhle palčivou situaci nebudeme řešit včas!

Negativistické chování mezi různými generacemi hodnotím jako časovanou bombu, jež může kdykoliv vybuchnout a zaneřádit náš „skvělý systém.“

Jsou žáci a studenti považováni za odpad v dnešní společnosti? Dovolím si tvrdit, že je takhle autority a „nadřízení“ rovnou považují. K tomu ty všemožné paskvily státních maturit, univerzitní školství jen pro vyvolené, nepřehledná a ponižující byrokracie, hrozby front na úřadech práce, pády až na samé dno ohledně různých závislostí, šikana objasněná i neobjasněná, další trestná činnost, mezigenerační nenávist – to vše se kumuluje v současné Evropské unii!

Řešení této dlouhodobě nepříznivé situace v našem státě nalézám ve správném přerozdělení a přehodnocení priorit, ať už morálních, či materiálních. Také politická a ekonomická situace může mnohé rozhodnout o našich společných osudech a vztazích doma i ve světě…

Václav Kovalčík

Reklama