Reklama
 
Blog | Václav Kovalčík

Ježíš Kristus jako opětovný člověk v dnešní době

Ježík Kristus, jako opětovný člověk, by se zbláznil z téhle zavirované doby morálního hnusu a úpadku, též by těžko nesl pochybné fungování našeho státu i okolního světa. Rovněž by těžko nesl velkou kriminalitu a mnoho lidí bez domova na ulici. Jak by se asi vypořádal s internetovým věkem? Kdyby poznal ty virtuální podvody, které se promítají do reálného světa, tak by měl slzy v očích z bezmoci a žalu.

Ježíš Kristus, jako opětovný člověk, by těžko nesl i další problémy naší společnosti – zejména upadající a umírající církve v našem státě i okolí. Také by těžko nesl i situaci kolem církevních restitucí, neboť odporují prvotnímu křesťanství, jež se událo většinou v římských katakombách.

Ježíš Kristus, jako opětovný člověk, by se nejspíš stáhnul do ústraní a anonymity, možná by měl i neměl odvahu veřejně vystupovat před nestabilním davem. Těžko by nesl nenávistné internetové diskuse, články a komentáře.

Musel by řešit nějaké to bydlení, i když by rád pobýval v přírodě, setkal by se s úskalími různých nástrah a podvodů v právnické a společenské tematice.

Byl by nešťastný z virtuální závislosti dětí a mladé generace na mobilních telefonech a počítačových hrách. Neměl by radost ze všeobecné drahoty, musel by zřejmě zopakovat svoje zázraky.

Ježíš Kristus, jako opětovný člověk, Boží Syn, by musel odolávat četným pokušením moderního světa, i satan by nejspíš zapracoval na modernizaci ohledně pokušení.

Někdo však zastává názor, že doba Nového Zákona a současná doba, vykazuje stejný ráz a dění, ale jsem přesvědčen, že současná doba je mnohem hektičtější a divočejší, neboť lidé moc netíhnou k přírodě a venkovnímu prostoru.

Co by musel Ježíš Kristus, jako opětovný člověk, udělat? Odpouštět, odpouštět až do nekonečna odpouštět hříchy a viny…

Václav Kovalčík, Zlín

Reklama