Reklama
 
Blog | Václav Kovalčík

Ideální stav portálů a sociálních sítí je hrubě potlačován drsnou „anti-osvětou!“

O společnosti Google a ostatních sociálních sítích se říká, že sbírají naše aktivity, klikání, vyhledávání pro tvorbu reklam na míru. Lidé se tedy reálně bojí ztráty svobody uvažování a názorů.

Na internetové portály mám vlastní názor – mizejí platformy, které se týkají publikování obrázků a názorů. Těmito ztrátami je ohrožena budoucí kultura, která bude stagnovat až upadat.

Byl jsem např. svědkem mnoha zrušení portálů na blogy; u společnosti Google je mi líto, že zrušila sociální síť Google+. Tam jsem také publikoval, abych se podělil se světem ohledně vlastní tvorby a názorů. I tento pilíř padl!

 Spíše mám strach, že už to nebude jako dřív, pociťuji nostalgii – něco podobného jako vzpomínky na dávné dětství, dnes ideální dospělost potlačuje drsná „anti-osvěta.“

 Svým počínáním jsem chtěl oslovit celý svět, opět vlastní tvorbou a názory, aby žil v míru. Pokud budou sociální sítě a portály nadále rušit tvůrčí prostory, tak se jednoho dne může stát, že ztratí oblíbenost a sledovanost.

Václav Kovalčík, Zlín

Reklama