Reklama
 
Blog | Václav Kovalčík

„IDEÁLNÍ KOMUNISMUS“ vyřeší problémy nejen v oblasti autorských práv

Jsem toho názoru, že autorská práva a díla by měla být rovnou zestátněna, když to řeknu narovinu, a to ve prospěch občanské společnosti a státu. Fungoval by tedy rozumný a ideální systém jménem: „IDEÁLNÍ KOMUNISMUS.“

Veškerá (civilizovaná) díla by tak byla přístupná, ať už dětem, studujícím, rodičům, osamělým a dalším lidem v občanské společnosti. Zároveň by se autoři mohli obětovat pro společnost svým umem. Již by občané nežili v nejistotách, ale položme si otázku, jak by se zajistila ekonomika?

Již se dlouhodobě propaguje robotizace, mechanizace a automatizace výroby, jakožto zdroje ekonomického růstu v souladu s kvalitou životního prostředí.

K tomu by se jistě hodily i zkrácené pracovní úvazky, lidé by se tak více věnovali svým rodinám; poslouchali, četli a tvořili na základě svého svědomí a vědomí, a to bez hnusné totality „nenažraného“ systému, který se aplikuje v současnosti na nevinných občanech!

Svoboda tvorby, myšlenek a vnímání zaručena právě v ideálním státě, jenž žije úplně bez totality. Nechť nastane svoboda rozmanitých slovních kombinací, nechť každý svobodně a bez strachu přemýšlí a tvoří v rámci slušného dialogu.

Autoři a vědci, právě doživotně zajištění, stejně tak doživotně zajištěná občanská společnost, to vše na základě robotizovaného, mechanizovaného a automatizovaného systému v duchu životního prostředí. Také by platil zákaz hazardních a sázkových her.

Určitě bychom žili úplně jinak – v lásce a pohodě, i když bychom se nehonili za ekonomickými rekordy za každou cenu.

Jistě by byla příroda na tom lépe, vždyť by společné inovace v duchu ideálního státu zvítězily v povědomí společnosti.

Věnovali bychom se více přírodě, pěstovali svobodně potraviny na základě šetrných a efektivních metod v duchu integrovaného (rozumného) zemědělství. Kdo by však chtěl ekologicky hospodařit, ten by měl též svůj prostor.

Možná odbíhám od tématu, jenže materiální a nemateriální zajištění je nezbytné pro celou společnost, aby se vysvobodila od všech mafiánských organizací jednou provždy.

Klidně poskytnu svá díla ve prospěch naší Země = ideálního státu, jestliže bude fungovat spravedlivý a rozumný systém, jenž morálně a materiálně bude myslet na lidi = na přírodu a její budoucnost.

Nechtějme tedy žít ve společnosti sebevražd a zničených životů! Dát každé lidské bytosti alternativu na lepší život je poslání tohoto století i následujících let.

Nejsem naivní, jen pozoruji, hodnotím, porovnávám a vyslovuji názor ohledně řešení situace doma i ve světě.

Václav Kovalčík

Reklama