Reklama
 
Blog | Václav Kovalčík

Ideální internet

Přírodou, uměním, reálnou i virtuální nádherou ozdoben ideální internet, dále tento prostor typický vysokou úrovní mravnostní – toť přání moudrých lidí, aby fungovala vzájemná podpora a komunikace ve jménu dobra.
Tím se reálná i virtuální úroveň lidstva výrazně pozvedne, všude nadšení, radost, všude ideální státy a země, lidstvo zruší arogantní politiku, nenávistné komentáře  zmizí, neboť všude panuje všeobecný pořádek a všeobecné blaho.
Dobře se žije v reformovaném reálném i virtuálním světě v míru, bezpečí a vzájemném respektu. Toť opravdový život a poslání s pevnými základy pro slušné občany planety Země. Václav Kovalčík, Zlín
Reklama