Reklama
 
Blog | Václav Kovalčík

Genderová politika EU škodí evropským státům!

Genderová politika EU se podobá nacistickým čistkám, které chtějí zabrzdit v rozvoji členské státy Evropské unie – zejména post-komunistické země. 
 
Evropská unie mi tedy připadá nechutná, když podporuje úchylnou propagaci pohlaví, což se jednou vymstí, neboť tato ustanovení jsou kontraproduktivní spolu s nesmyslnou migrační politikou!
 
Jsem toho názoru, že se správy a úřady evropských států mají vyvíjet přirozenou cestou, nikoliv unijním vměšováním. Současná Evropská komise jest komisí zaujatou, nepřátelskou k tradičním rodinám, bez nichž by nebyl život. 
 
Představitelé evropské unie, kteří se přehnaně zastávají sexuálních menšin, by si měli nastudovat učebnici biologie alespoň pro základní a střední školy, aby pochopili, v čem spočívá život a biologie člověka.
 
Také bych mohl být nejvyšším komisařem EU, vždyť na to mám schopnosti, abych členským státům vysvětlil, že genderová politika pro všechny funkce, správy a úřady jest cestou do pekel.
 
Evropská unie se tedy nesmí podobat západní římské říši, která zanikla v roce 476 n. l. právě již zmíněnými úchylkami v římské společnosti.
 
V zájmu existence a záchrany občanské společnosti evropských států je třeba vymazat nesmyslné humanitní obory typu gender z akademických obcí.
 
Poznámka: Jsem totiž až příliš normální občan, který chce založit vlastní tradiční a fungující rodinu. Děkuji za pochopení.
 
Václav Kovalčík, Zlín 
Reklama