Reklama
 
Blog | Václav Kovalčík

Dobro musí být pravidlem i normou ve společnosti

Dobrý člověk nikdy nebude vést tuhle zemi i Zemi, jak mi říkají mí přátelé, kteří jsou moc skeptičtí. Z toho vyplývá, že náš národ i okolní svět bude drancován pády k totálnímu dnu, zlí lidé budou stále u moci chrochtat blahem.
Chudák naše krásná země i Země, má špatný osud rovnou zpečetěn! Dobří lidé jsou tedy umlčováni, dokonce hrozí, že budou navěky umlčeni v totalitním systému nenasytných oligarchů, kteří spolupracují s temnými eminencemi.
Přátelé mi říkají, že dobrý člověk v politice neuspěje, má zde neúspěch rovnou jistý.
Kéž by světový trend podporoval dobro, musí však nastat iniciativa, podpora a úspěch dobrých lidí, aby se vše dobré, morální, rozumné a poctivé stalo pravidlem i normou ve společnosti i státech na Zemi.
Jak na to? Naší zodpovědnou volbou, činy a skutky, dokud ještě žijeme a dýcháme.
Václav Kovalčík, Zlín
Reklama