Reklama
 
Blog | Václav Kovalčík

Být ke všem spravedlivý by mělo být devizou a posláním každého občana

Jsem pro zrušení Haló novin a nahrazení původním Právem postaveném na „nové (moderní) dimenzi.“ To by neměl být problém dle mého názoru, neboť bych jistě očekával naplnění všech harmonických vztahů mezi danou redakcí a čtenáři, kteří by společně přispívali svými náměty, názory a pohledy na situaci doma i ve světě.1

Profesionální a laický přístup by si tedy podával ruce ke společnému dílu, i když se zdá být myšlenka ideálního tvůrčího a pohledového systému na první pohled utopií – přesto má právo existovat a fungovat v této době, jež si zaslouží zlepšení ve všech sférách občanské společnosti.

Také si zaslouží pokrokové jednání v rámci reálného i virtuálního světa, vždyť společnost a politika by měla sloužit všem lidem, kteří touží žít harmonický a spravedlivý život bez všemožných nástrah a hrozeb současné doby.

Právě nešvary současné doby třeba odstranit, aplikovat to dobré, bojovat proti bezpráví, aby se svoboda v našem národě stala skutečnou svobodou.

Svou myšlenkou uvádím situaci po Sametové revoluci, jež bohužel potlačila to dobré a posílila (vyzdvihla) to zlé! Demokratický svět se tedy mstí slušným komunistům, též všem, kdož to myslí dobře z ostatních částí politického (názorového) spektra.

Pořád slyším kolem sebe názor, že zlí politikové, kteří se za každou cenu drží svých koryt, vůbec nemyslí na budoucnost našeho národa, že šmahem zlikvidují jakéhokoliv slušného politika!

Často je mi řečeno, abych do politiky přes své poslání vůbec nechodil právě kvůli těmto okolnostem. Za svůj osobní postoj se jich nebojím…

Rád bych tedy psal spravedlivě pokud možno do všech médií, protože není mým zvykem dělat rozdíly a shazovat na první dojem.

Být ke všem spravedlivý by mělo být devizou a posláním každého občana, jemuž není lhostejný domácí a okolní svět. Být ke všem spravedlivý, ať už v práci, či volném čase, nechť je myšlenkou současnosti i budoucnosti.

Václav Kovalčík

Reklama