Reklama
 
Blog | Václav Kovalčík

Jsem proti zotročování obyvatel rozvojových zemí!

Hrstka světových bohatých států v kontrastu s chudými a zadluženými zeměmi – toť utrpení obyvatel ve velkém rozsahu, též nádherné přírody, která je nemilosrdně drancována kvůli hyper-dluhovým spirálám.

Proto dochází v rozvojových zemích k ničení zeleně, což z velké části znamená rozšiřování nehostinných pouštních oblastí a obrovský úbytek a znečištění vodních zdrojů.

Místo toho lidé emigrují do ještě bohatých států, mnozí spekulativním způsobem s vidinou tučných sociálních dávek! Naivní politikou západních mocností se v tranzitních zemích rozmáhá otrokářský a zkorumpovaný systém, stejně tak v původních rozvojových státech bují nesvoboda a nevolnictví.

Bohužel si obyvatelé rozvojových zemí neumějí udělat pořádek ve vlastních řadách, mnozí se bojí demonstrovat a projevit své životní postoje. A tak dochází k hyper-spirální nadvládě bezohledných věřitelů vůči rozvojovým zemím.

Myslím si, že jsem vystihl příčinu světového zla podle známé metodiky „špičky ledovce.“ Drancování životního prostředí, chudoba, honba za penězi, vykořisťování a vraždění původních obyvatel vede k celosvětovému marasmu.

I relativně bohaté a nejbohatší země vykazují mnohdy status chudoby, opět mnoho bezdomovců, opět hyper-dluhové spirály, opět drancování životního prostředí.  Řada rodin nevzniká z lásky, ale ze spekulací s cílem partnera co nejvíce ponížit a oškubat z majetkového hlediska.

Vlivem světového otrokářského a nevolnického systému jest rozvrácená morálka a národní povědomí.

Totéž pozoruji i v naší republice, která se z druhého světa dostává do světa třetího – rozvojového! Pro to by se hodil název montovna a páchnoucí skládka Evropské unie a západních mocností.

Mnohé ekonomické teorie selhaly společně s aktéry, když se nemyslelo na morální hodnoty, právo a spravedlnost!

Existují však ekonomické teorie, kdy by se měli zapojit do budování státu lidé poctivých řemesel a oborů, zejména hyper-úspěšní by měli být výrazně solidární vůči státu za podmínky nastavení spravedlivého přerozdělování hodnot a statků s důrazem na morálku, kvalitu životního prostředí, podporu vědy a výzkumu, zdravou ekonomiku, kulturu a spravedlivý fungující stát.

Václav Kovalčík

Reklama